Start arrow Start arrow Prasówka arrow Rzeczpospolita arrow Fort w objęciach bloków
Fort w objęciach bloków
ANNA WYSOCKA 03.03.2006.
www.rzeczpospolita.pl/dodatki/warszawa_060303/warszawa_a_5.html
Wielopiętrowa, nowoczesna architektura na terenie zabytkowego Fortu Służewiec? Według konserwatorskich służb stolicy, projekt jest nie do przyjęcia. Innego zdania był wojewódzki konserwator zabytków

Fort Służewiec - położony między al. Lotników, Modzelewskiego, Smyczkową i Puławską, otoczony blokami - z zewnątrz wygląda niepozornie. O zabytkowych walorach terenu świadczy jedynie biało-niebieski znaczek na ogrodzeniu. Pozostałości dziewiętnastowiecznych fortyfikacji niemal całkowicie zasłania dziś gęsta roślinność.

Właścicielowi działki, wytwórni filmowej Czołówka, od kilku lat marzy się tu wielka inwestycja. Na obrzeżach fortu miałby stanąć ogromny kompleks mieszkaniowo-biurowo-hotelowy. Monumentalna zabudowa ciągnęłaby się wzdłuż al. Lotników, zajmując również narożniki ulicy. W głębi działki zaprojektowano m.in. wielofunkcyjną halę, nawiązującą do pierwotnego ukształtowania fortu.


autor: architekt Jan Mroziński

Czołówka uzyskała wstępną akceptację wojewódzkiego konserwatora zabytków. W opiniach urzędu z 2003 r. można przeczytać m.in.: \"Przedstawiony sposób zagospodarowania (...) nie spowoduje degradacji zabytku, a jedynie podkreśli jego układ przestrzenny (...) wartości historyczne i kulturowe\".

Tymczasem w czerwcu ubiegłego roku zmienił się podział kompetencji między służbami konserwatorskimi i obecnie Fort Służewiec znajduje się w gestii Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków. Zdaniem BSKZ koncepcja wytwórni filmowej jest nie do przyjęcia. Projektowana wielokondygnacyjna zabudowa nie ma historycznego uzasadnienia, zaburzyłaby perspektywy widokowe i spowodowała zniszczenie zabytkowych walorów fortu.

-Nic z tego nie rozumiem! - irytuje się Janusz Chodnikiewicz, dyrektor Czołówki. - Jak to możliwe, żeby konserwatorzy zajmowali zupełnie odmienne stanowiska w tej samej sprawie?!

Dyrektor Chodnikiewicz przypomina, że to na jego wniosek Fort Służewiec znalazł się w rejestrze zabytków. Zapewnia, że inwestycja nie tylko obiektowi nie zaszkodzi, ale wyjdzie mu na dobre. Bezładnie zarośnięty teren zmieni się w zadbany park z odtworzoną drogą forteczną, zabytkowe obiekty zostaną odrestaurowane lub zabezpieczone w formie trwałej ruiny. Między budynkami będą przerwy, pozwalające zajrzeć do środka. - Pomyśleliśmy nawet o specjalnej sali z makietą i zdjęciami fortu, dostępnej dla studentów i wycieczek. Byłby to punkt widokowy, umożliwiający obejrzenie terenu z góry! - mówi.

Szef Czołówki podkreśla, że konsultantami projektu byli dr Cezary Głuszek i dr Piotr Molski z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej - znani specjaliści od fortyfikacji, twórcy merytorycznych podstaw tzw. uchwały fortecznej, określającej zasady zagospodarowania Twierdzy Warszawa.

Sięgnęliśmy do tekstu tej uchwały.

Obszar, na którym miałyby stanąć masywne bloki, objęty jest zakazem wznoszenia obiektów kolidujących z zabytkowym otoczeniem. Dopuszcza się tam jedynie to, co stanowi niezbędne uzupełnienie, uwydatniające pierwotną formę zabytku.

-O\"nowym uzupełnieniu\" można mówić wtedy, gdy zniszczone elementy historyczne odtwarza się w nowej formie, np. stawiając budowlę naśladującą splantowany kawałek wału - uważa Stefan Fuglewicz, prezes warszawskiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji. - Projektowanych budynków w żaden sposób nie da się podciągnąć pod tę kategorię.

Czołówka chce bronić swoich racji. Zamierza zwrócić się do BSKZ o ponowne rozpatrzenie sprawy, z uwzględnieniem opinii ekspertów i konserwatora wojewódzkiego.

Fort Służewiec był jednym z 36 fortów XIX-wiecznej Twierdzy Warszawa. Ten unikatowy w skali Europy zespół zabytkowych fortyfikacji miał chronić zachodnich krańców Imperium Rosyjskiego. Został zniszczony na początku XX wieku. Do dziś zachowały się m.in. fragmenty wałów ziemnych, ruiny stanowisk artyleryjskich i w stosunkowo dobrym stanie betonowy budynek dawnych koszar.

 
następny artykuł »


Legionowo
Modlin
Warszawa
Zegrze
Kontakt