Start arrow Legionowo
Legionowo
icon.legion.herb.jpg Historia Legionowa rozpoczyna się w XIX wieku. W 1877 roku na terenie ówczesnych dóbr hrabiego Potockiego powstała stacja Kolei Nadwiślańskiej - Jabłonna. W ciągu kolejnych kilku lat, przy stacji kolejowej, hrabia August Potocki założył park-letnisko zwany od jego imienia Gucinem. Z tego tez okresu pochodzą inne znane Legionowianom nazwy: Bukowiec (wówczas gajówka), Kozłówka i Ludwisin (dwa folwarki). W 1892 roku, także przy stacji, powstał carski garnizon wojskowy który wyznaczał dalsze dzieje Jabłonny. Carski garnizon zakończył swój żywot w 1915 roku, kiedy do osady wkroczyli Niemcy. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zawiązały się tutaj Legiony Piłsudskiego. W okresie międzywojenym miejscowość zaczęła rozkwitać. W lawinowym tempie rosła liczba mieszkańców, rozrastała się także sama osada. 3 maja 1919 roku oficjalnie nadano osadzie nazwę Legionowo.

Większość materiałów na temat Legionowa pochodzi z książki Jacka Szczepańskiego "Obóz Hurki. Dzieje garnizonu w Legionowie do 1918 roku" oraz z artykułów w lokalnych tygodnikach "To i owo" i "Gazeta Miejscowa", a także z materiałów po konferancji popularno-naukowej "80 lat Legionowa" z maja 1999 roku.
Powstanie osady  (2 pozycji)
Powstanie Legionowa ściśle wiąże się z carską koncepcją budowy Drogi żelaznej Nadwiślańskiej łączącej Ukrainę z ufortyfikowaną linią rzeki Wisły. Na terenach wsi Jabłonna, w miejscu skrzyżowania linii kolejowej z Traktem Kowieńskim, powstał także carki garnizon dający początek dzisiejszemu miastu Legionowo.

Carski garnizon  (5 pozycji)
W 1877 roku w miejscu dzisiejszego Legionowa powstała stacja Kolei Nadwiślańskiej Jabłonna. W miejscu przecięcia się linii kolejowej z Traktem Kowińskim w 1891 roku rozpoczęto budowę carskiego garnizonu wojskowego.
I Wojna Światowa  (1 pozycji)
1 sierpnia 1914 roku rozpoczęła się wojna rosyjsko-niemiecka. Jabłonna stała się jednym z ważniejszych punktów mobilizacji wojsk rosyjskich.

Okres 1918-1939  (4 pozycji)
Po odzyskaniu niepodległości Jabłonna Nowa stała się bazą dla formujących się pułków piechoty legionowej i wcielanych do Wojska Polskiego oddziałów POW. W ten sposób powstał tu największy obóz ćwiczebny, liczący ponad trzy tysiące osób.
II Wojna Światowa  (1 pozycji)
W 1939 roku mieszkańcy i żołnierze miasta stanęli do walki z okupantem. Po mobilizacji formacje wojskowe z Legionowa odeszły na front. Pociągi pancerne 1 Dywizjonu walczyły na linii Kcyna - łowicz - Kutno, oraz na linii Tczew - Gdynia.

Okres powojenny  (3 pozycji)
W listopadzie 1945 po raz pierwszy po wojnie ruszyła z Legionowa kolej do Warszawy. Pociągi dojeżdżały do stacji Warszawa-Praga, ciągle tej samej jak za czasów Kolei Nadwiślańskiej. Do Jabłonny dojeżdżała z Warszawy kolejka wąskotorowa.


Legionowo
Modlin
Warszawa
Zegrze
Kontakt