Start arrow Modlin
Twierdza Modlin
icon.modlin.herb.jpg W latach 1883-88 Twierdza Modlin doczekała się kolejnej modernizacji. Tym razem została przekształcona w twierdzę fortową. Wokół Modlina powstał pierścień (ok. 11km średnicy) ośmiu fortów: trzy na północy (I-III), jeden na wschodzie pomiędzy Wisłą a Narwią (IV) oraz pozostałe cztery (V-VIII) na południu (front zawiślański).

Wiedzę na temat Modlina czerpię głównie z książki Ryszarda Bochenka "Zarys historii Twierdzy Modlin".
Twierdza Modlin  (2 pozycji)
Zarys historii Twierdzy Modlin. Opis etapów budowy, rozbudowy i modernizacji. Proces powstawania twierdzy fortowej.

Wewnętrzny pierścień fortów  (3 pozycji)
Wewnętrzny pierścień fortów Twierdzy Modlin składa się z ceglanych dzieł o numeracji od I do VII. Umocnienia powstawał głównie na planie standardowego fortu z 1879 roku. Część została przebudowana i zmodernizowana, aby nadążyć za zmieniającą się techniką wojskową.

Zewnętrzny pierścien fortów  (2 pozycji)
W latach 1912-15 powstał wokół Modlina drugi pierścień fortów (od IX do XVIII) wraz z dziełami pośrednimi (od D-1 do D-10). Tylko nieliczne z tych obiektów zostały ukończone do czasu rozpoczęcia wojny. Na częsci umocnień nawet nie rozpoczeto prac budowlanych.

Prochownie  (2 pozycji)
Forty wewnętrznego pierściena wyposażone zostały w dodatkowe prochownie ulokowane na ich zapolach. Wybudowano także prochownie wewnątrz umocnień poligonalnych twierdzy. Ogółem powstało jedenaście ceglanych i betonowych prochowni lub zespołów prochowni rozrzuconych wokół Modlina.Legionowo
Modlin
Warszawa
Zegrze
Kontakt